pl / de

 

DOLOGREEN pro aplikaci na sportovní plochy

Pod ochrannou známkou DOLOGREEN® nabízíme speciální písky z dolomitů nebo dolomitický vápenec k aplikaci pro sportovní plochy a golfová hřiště. DOLOGREEN® golf obsahuje ještě asi 50 % křemenných písků.

DOLOGREEN® – nová šance pro sportoviště

Trávníky jsou vystaveny rozmanitým zátěžím, které v běžné herní činnosti způsobují problémy:

  • Povrchové zhutňování zeminy s následkem špatného provzdušnění a pohybu vody.
  • Nedostatkem vzduchu a jednostranným NPK hnojením dochází k tvorbě nepříznivých forem humusu a zhoršení struktury půdy. Následkem je snížení vitality drnu, horší zakořenění a následující zaplevelení.

Po aplikaci DOLOGREEN® se stává povrch opět kyprý, propustný pro vodu a drsný.

DOLOGREEN®

  • stabilizuje hodnotu pH a podporuje půdní život a dynamiku živin pro silné a zdravé trávníky. Uvolněním vápníku a hořčíku je vylepšován humus a struktura půdy. Hořčík je pro rostliny důležitý jako živná látka pro silnou listovou zeleň.
  • podporuje půdní život a stavbu humusu a půdní strukturu.
  • nahrazuje vápenno-hořečnaté hnojení a je ideálním doplněním NPK hnojení
  • podporuje kořenovou tvorbu a snižuje problém se zastřihováním trávníkového drnu.
  • s jeho převážně krychlovým tvarem zrna zvýšuje mechanickou stabilitu drnu a váže také na povrchu nahromaděné dešťové bláto.
  • není jen vynikající výrobek k aplikaci na sportovní plochy, ale má díky uvolnění iontů vápníku a hořčíku mnohotvárný účinek na hodnotu pH, půdní život a strukturu a také na vitalitu drnu.

DOLOGREEN® se dodává volně ložený (cca 25 tun nákladu).

Vlastnosti

DOLOGREEN® sportDOLOGREEN® golfDOLOGREEN® topdress
z dolomitu nebo dolomitického vápencez dolomitu a křemíkuz dolomitu
SiO2< 2 %50 %2 %
CaCO350, resp. 70 %30 %50 %
MgCO340, resp. 20 %20 %40 %
zrnitost1–3 mm0,1–2 mm0,1–0,5 mm

DOLOGREEN® má žlutošedivou barvu a krystalickou formu, nahrazuje vápenato-hořečnaté hnojení.

Sypná hmotnost

1 m3 ~ 1,2–1,4 t

Pokyny pro aplikaci

DOLOGREEN® sport je ideální písek pro sportovní trávníky, který působením s provzdušněním trávníku trvale po několik let zlepšuje kvalitu sportoviště.
Množství: 25–50 t/hřiště.

DOLOGREEN® golf je Fairway písek, který je speciláně pro tento sport vyroben. Důležité! Předběžná objednávka několik týdnů před počátkem aplikace.
Množství: 20–40 t/ha jednou za 1–3 roky.

DOLOGREEN® topdres je nejlépe rozmetat po vertikutizaci s aplikací písku nebo povápněním na sportoviště.
Množství: 10–15 t/hrací plochu jednou za 1–3 roky.
Na golfová hřiště 0,5–1 kg/m2 jednou ročně.

 
2011 © DEKAMIX® / Vyrobilo studio WEB&DTP.  kontakt / TOPlist