pl / de

 

Dolokorn

stáhnout prospekt

Dolokorn

Hnojivo je určeno především pro půdy s hodnotou pH do 6,7. Aplikací odpovídajících dávek dosytí hladinu hořčíku na požadovanou úroveň. Hnojivo je možno použít i pro výrobu směsí hnojiv.

U jednoletých kultur použití pro předseťové hnojení hořčíkem a vápníkem, v dostatečně vysokých dávkách i jako vápnění.

U víceletých kultur možnost hnojení předzásobně. V sadech a chmelnicích pro každoroční aplikaci.

Hnojivo nelze rozpouštět ve vodě a aplikovat na list a není určeno pro odstranění akutního deficitu Mg!

Chemické a fyzikální vlastnosti

CaCO3 + MgCO3 ve vysušeném vzorkumin. 90 %
MgCO3 ve vysušeném vzorkumin. 30 %
částice pod 1 mmmax. 3 %
částice od 1 mm do 5 mmmin. 90 %
částice nad 10 mm0 %
přepočtená bazická účinnost jako CaOmin. 53 %
vlhkostmax. 3 %

Doporučené dávkování

Hnojení hořčíkem podle půdních rozborů doporučenými dávkami dle normativů. Pokud výsledky AZP udávají pro určitý pozemek kategorii zásobenosti dobrou, hnojíme dávkou, která nahradí odběr plodiny.

Dolokorn

Doporučené roční dávky Dolokornu
obiloviny200–300 kg/ha
ozimová řepka200–300 kg/ha
cukrovka250–400 kg/ha
jetel, vojtěška250–400 kg/ha
zelenina300–400 kg/ha
kukuřice na siláž200–300 kg/ha

V kategorii zásobenosti vyhovující zvýšíme dávky asi 1,5×, v kategorii nízké zásobenosti až 2×.

Pro účely vápnění vycházíme z půdního druhu a hodnoty pH.

Druh půdypHroční dávka
Orná půda
Lehká půda4,6–5,01,5 t/ha
5,1–5,51,0 t/ha
5,6–5,70,5 t/ha
Střední půda5,1–5,51,2 t/ha
5,6–6,00,7 t/ha
6,1–6,50,4 t/ha
Těžká půda5,1–5,51,5 t/ha
5,6–6,01,0 t/ha
6,1–6,50,5 t/ha
Travní porost
Lehká půda< 4,51,0 t/ha
4,6–5,00,5 t/ha
Střední půda< 4,51,3 t/ha
4,6–5,01,0 t/ha
5,1–5,60,5 t/ha
Těžká půda< 4,51,5 t/ha
4,6–5,01,3 t/ha
5,1–5,50,7 t/ha

Dolokorn

Dolokorn může být aplikován odstředivými (talířovými) rozmetadly všech typů jako ostatní granulovaná hnojiva.

Dolokorn se dodává volně ložený. Volně ložený musí být skladován v suchých skladech na hnojiva.

Hnojivo je použitelné 18 měsíců od data dodávky při dodržení podmínek skladování.

 
2011 © DEKAMIX® / Vyrobilo studio WEB&DTP.  kontakt / TOPlist