pl / de

 

Dolophos 15

stáhnout prospekt

Dolophos 15

Dolophos 15 se používá zejména k hnojení kyselých půd, ale můžeme jím hnojit i na půdách slabě kyselých a neutrálních. Fosfor, vápník a hořčík působí pomaleji, což je výhodné zejména na lehčích a středních půdách. Nejvhodnější období pro použití Dolophos 15 je po sklizni na podzim při orbě a přípravě půdy k setí nebo na jaře při předseťové přípravě. Hnojivo mùže být přednostně použito k zásobnímu hnojení fosforem pro všechny plodiny. Po aplikaci hnojiva je vhodné jeho zapravení do půdy.

Chemické a fyzikální vlastnosti

obsah P2O5 (celkový, rozpustný v minerální kyselině)min. 14,2 %
obsah P2O5 (rozpustný ve 2% kyselině mravenčí)min. 8,2 %
obsah CaOmin. 37 %
obsah MgOmin. 6,1 %
částice od 2 mm do 5 mmmin. 90 %
částice pod 1 mmmax. 3 %
částice nad 10 mm0 %

Doporučené roční dávky

O dávce Dolophosu 15 rozhoduje rozbor půdy na obsah přístupného fosforu. Orientační dávky jsou uvedeny v následující tabulce.

Doporučené roční dávky fosforu P2O5 v t/ha
Obsah přístupného P půdní druh
4 5 6
lehká půda
60 mg/kg 78 t/ha 92 t/ha 92 t/ha
61–95 mg/kg 55 t/ha 69 t/ha 73 t/ha
96–130 mg/kg 46 t/ha 55 t/ha 64 t/ha
131–160 mg/kg 28 t/ha 37 t/ha 46 t/ha
střední půda
50 mg/kg 85 t/ha 100 t/ha 100 t/ha
51–75 mg/kg 60 t/ha 69 t/ha 79 t/ha
76–100 mg/kg 50 t/ha 60 t/ha 70 t/ha
101–130 mg/kg 30 t/ha 40 t/ha 50 t/ha
těžká půda
40 mg/kg 94 t/ha 110 t/ha 110 t/ha
41–65 mg/kg 66 t/ha 76 t/ha 87 t/ha
66–90 mg/kg 55 t/ha 66 t/ha 77 t/ha
91–120 mg/kg 33 t/ha 44 t/ha 55 t/ha

 

Doporučené roční dávky Dolophosu 15
obiloviny400 kg/ha
ozimová řepka500 kg/ha
cukrovka600 kg/ha
jetel, vojtěška600 kg/ha
zelenina600 kg/ha
kukuřice na siláž400 kg/ha

Dolophos 15

Dolophos 15 může být aplikován odstředivými (talířovými) rozmetadly všech typů jako ostatní granulovaná hnojiva.

Dolophos 15 se dodává volně ložený. Volně ložený musí být skladován v suchých skladech na hnojiva.

Hnojivo je použitelné 18 měsíců od data dodávky při dodržení podmínek skladování.

 
2011 © DEKAMIX® / Vyrobilo studio WEB&DTP.  kontakt / TOPlist