pl / de

 

DEKAMIX

DEKAMIX

Alkalický světle šedý prášek DEKAMIX® se vyznačuje výrazným redukujícím, téměř dezinfekčním účinkem vůči choroboplodným zárodkům, který je způsobený silně zásaditým louhem s hodnotou pH vyšší než 12 v počátečním stádiu.

více informací

DOLOMIT

DOLOMIT

Hořečnato-vápenaté hnojivo pro všechny typy porostů.

stáhnout prospekt

více informací

DOLOGREEN

Pod ochrannou známkou DOLOGREEN® nabízíme speciální písky z dolomitů nebo dolomitický vápenec k aplikaci pro sportovní plochy a golfová hřiště. DOLOGREEN® golf obsahuje ještě asi 50 % křemenných písků.

více informací

Dolophos 15

Dolophos 15

Dolophos 15 se používá zejména k hnojení kyselých půd, ale můžeme jím hnojit i na půdách slabě kyselých a neutrálních.
Hnojivo je použitelné 18 měsíců od data dodávky při dodržení podmínek skladování.

stáhnout prospekt

více informací

Dolophos 26

Dolophos 26

Dolophos 26 se používá zejména k hnojení kyselých půd, ale můžeme jím hnojit i na půdách slabě kyselých a neutrálních.
Hnojivo je použitelné 36 měsíců od data dodávky při dodržení podmínek skladování.

stáhnout prospekt

více informací

Dolokorn

Dolokorn

Hnojivo je určeno především pro půdy s hodnotou pH do 6,7. Aplikací odpovídajících dávek dosytí hladinu hořčíku na požadovanou úroveň. Hnojivo je možno použít i pro výrobu směsí hnojiv.

stáhnout prospekt

více informací

Dolosul

Dolosul se vyrábí jemným mletím dolomitického vápence a přírodní síry. Tento prach se granuluje ve speciálním zařízení.

více informací

KSM slámová matrace

KSM slámová matrace

KSM je jemně mletý speciální výrobek k budování hygienických a stabilních slámových matrací. Mimořádná výhoda je ve vytvoření trvalého pH prostředí většího než pH 10.

více informací

Sulfur 80 WG

Hnojivo Sulfur 80 WG je určeno k odstranění nedostatku síry u zemědělských plodin, u kterých je toto předpokládáno z důvodu vysokého nároku plodiny na tuto živinu nebo vlivem nepříznivých půdních a klimatických podmínek.

více informací

Schwarzkalk

Schwarzkalk

Vápenaté hnojivo určené k úpravě půdní kyselosti, zvyšuje sorpční kapacitu půd. Vytváří příznivé podmínky pro zlepšení půdní struktury. U jednoletých kultur použití pro předseťové hnojení, v dostatečně vysokých dávkách i jako vápnění. U víceletých kultur možnost hnojení předzásobně.

více informací

Bor 150

Hnojivo typu Boretanolamin.

více informací

 
2011 © DEKAMIX® / Vyrobilo studio WEB&DTP.  kontakt / TOPlist